Odborná podpora

Služba rodinného terapeuta

Velmi důležitou a žádanou pomocí na našem kurzu je přítomnost zkušeného rodinného terapeuta, ke kterému se může účastník kurzu zdarma objednat na konzultaci. Je to velká pomoc pro manžele, kteří řeší vztahové či výchovné problémy a sami na ně nestačí nebo se ocitli ve slepé uličce. Objektivní a nestranný pohled odborníka mnohdy otevře cestu k řešení nesnází.

Služba kněze

Kněží jsou duchovní záštitou dění na celém kurzu. Celým pobytem nás provázejí obvykle dva. Jeden je k dispozici dětem a pečovatelům a druhý pečuje o manžele. Je k dispozici pro osobní rozhovor, svátost smíření, modlitbu. Každý den je sloužena mše svatá a probíhají modlitby ve stylu Taizé a na obojí je každý srdečně zván.
Přejít nahoru