Víkendové obnovy (podzim a jaro)

Pro koho je akce určena

pouze pro páry, které již absolvovaly letní kurz

na víkendových obnovách již nezajišťujeme hlídání dětí

O kurzech

Je velmi milé a účastníky vítané, že se můžeme setkávat vícekrát do roka a prožívat navázaná přátelství. Proto zveme účastníky letního kurzu MS na jaře a na podzim na Obnovy Manželských setkání. Jde nám o kontinuitu s letním kurzem a o další formaci manželů.

Obnovy bývají víkendové (pátek-neděle) a jsou pro samotné manžele (bez účasti dětí).

Styl práce na obnovách je obvykle dělen do bloků podobně jako na MS (přednáška, skupinka). Témata vybíráme dle aktuálnosti a zájmu účastníků. Přednášejí odborníci z řad psychologů, teologů, lékařů, manželské páry. Ráno i večer probíhají modlitby nebo mše svatá.

Přejít nahoru