Témata manželských setkání

Hlavním posláním kurzu je nabídnout manželům možnost prožívat a harmonizovat svůj partnerský vztah. Věnujeme se proto nejfrekventovanějším tématům manželství: Krize v manželství, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Pozornosti pro ženy, Pozornosti pro muže a Sexualita.

Témata přednášejí manželé, obvykle pravidelní účastníci kurzu, kteří do přednášky zapojí i své zkušenosti s tématem, většinou odkryjí to, jak se jich osobně přednášené téma týká a jak ho žijí. Toto otevření se je velice hodnotnou součástí přednášek. Mnohým z nás příběhy jiných lidí pomohou otevřít neřešené věci v našich vztazích a pomoci znovu najít cestu k partnerovi.

 

Po každé přednášce přichází skupinová práce tří až čtyř párů, které téma diskutují a sdělují si, jak doléhá na jejich vztah. Skupinka je po celý kurz stejná, aby si v ní páry mohly vytvořit důvěrné, otevřené prostředí ke sdílení a vzájemnému obohacení.

Krize v manželství

Je krize nevyhnutelná nebo existuje účinná prevence? A když už náš vztah prochází krizí, jde s tím něco dělat? Co přijde po ní? A v čem je krize přínosná? Pojďme hledat její příčiny, podívat se na její průběh a „výsledky“.

Priority

Někdy cítím rozpor mezi tím, co žiji, a tím, co bych chtěl žít. Když člověk toto prožívá, necítí se šťastný a je vnitřně neklidný. Možná stačí zastavit se a pokusit se urovnat, co je pro mě důležité. A maličkosti každého dne pak prožívat podle toho.

Druhy lásky

Slovo láska má dnes velmi široký význam a vztah mezi manžely je prostorem pro mnoho jejích rozměrů. Když jsou všechny naplněné, cítíme se s druhým šťastní. Naopak když máme tendenci hledat štěstí jinde, je možné, že náš vztah je nikoliv celistvý, ale v některé své části porouchaný. Je možné naučit se rozpoznat, která část naší lásky má defekt, a snáze ji pak opravit, aby celá opět fungovala, a třeba ještě lépe?

Zdravé sebevědomí

Každý z nás si přináší do manželství svou minulost a svá zranění nebo úspěchy v podobě vnímání sama sebe. To pak často zásadně ovlivňuje naše chování k druhým a zejména těm nejbližším. Jak uzdravit sebevědomí, které nám neříká pravdu o nás, pokřivuje nám pohled na okolí a ovlivňuje naše reakce vůči partnerovi?

Odpuštění

Na odpuštění a smíření stojí láska mezi Bohem a námi a mezi všemi lidmi. Odpouštět je tak užitečné a přitom často velmi těžké. Chceme tento mocný nástroj lásky začlenit do našeho manželského života a užívat jej ve prospěch prohlubování a růstu našeho vztahu? Budeme-li cítit potřebu odpouštět a naučíme se to, náš život nalezne nový rozměr.

Rozdíly mezi mužem a ženou

Jsou velmi zřejmé, ale přitom je zapomínáme vidět. Někdy máme tendenci posuzovat jednání svého partnera příliš podle sebe a nechápeme, jak může být ten druhý tak pitomý. Je pravda, že chování našich protějšků může být z našeho úhlu pohledu někdy zvláštní, ale když se je naučíme vnímat jako důsledek rozdílnosti v psychice pohlaví, můžeme přestat nadávat a plakat a začít se smát a radovat.

Komunikace I. – sebevyjádření

Slovem lze zraňovat i uzdravovat. Někdy, i když třeba chceme vyjádřit jen docela jednoduchou věc, děláme zbytečné komunikační fauly, které druhou stranu staví automaticky do obranné nebo útočné pozice. Co kdybychom se naučili sdělovat informace srozumitelně a hlavně vždy přijatelně pro druhou stranu? Nemusí se nám to hodit jen ve vztahu s partnerem, ale třeba i v zaměstnání nebo podnikání.

Komunikace II. – porozumění

Lidé jsou schopni vymýšlet si v různých oblastech svých činností systémy a způsoby předávání informací. Tak je zaručeno, že sdělení budou doručena protistraně bez šumů, spolehlivě, s jednoznačným významem tak, že je beze zbytku a správně pochopí. Není právě naše manželství důležitou součástí našeho života? A nebylo by proto dobré, abychom se zabývali tím, jak se sdílet a jak si naslouchat, aby nevznikala často zbytečná nedorozumění, která mohou pravidelně narušovat náš vztah?

Vyjadřování pocitů

„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“ (Mt 5,4) Možná máme strach otevírat své srdce, protože se tak vystavujeme bolesti ze zranění, které může přijít. Odmalička jsme se často učili nedávat své pocity najevo, jakoby to bylo něco nepatřičného. Určitě ne vždy se hodí plakat nebo smát se. Otázkou však je, zda jako manželé a manželky chceme být ryze racionální jako kyborgové, anebo být skutečnými lidmi, kteří se rozhodli dávat srdce druhému.

Naplňování potřeb

Každý má své potřeby, které jsou často tak rozdílné od potřeb druhého. A nezřídka ani sami přesně nevíme, co nám chybí, anebo je nám trapné přiznat si nebo dokonce vyslovit, že něco potřebujeme. Přitom když nemáme naplněny své potřeby, trápíme se. Ale naopak, když nám jejich naplnění nechybí, kveteme a jsme zdrojem všeho dobrého i pro svého partnera. Nestojí za to trochu se v oboru naplňování potřeb vzdělat?

Sexualita

Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Pojďme nahlédnout hlouběji do tohoto krásného tématu, které se naplňuje v manželství a buduje jej skrze svůj intimní rozměr.

Pozornosti

„Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru ve skutcích.“ (Jakub 2,18) Anebo: „Ukaž mi tu svou lásku bez skutků a já ti ukážu svou lásku ve skutcích...“? Jak poznal náš partner, že o něj stojíme? Možná jsme si na počátku vztahu ani neuvědomovali, jakou pozornost mu věnujeme a kolika způsoby se to projevuje. A zamilovali jsme se. Pokusíme se naučit se „vařit“ podle tohoto osvědčeného receptu na šťastný život znovu a trvale?

Přejít nahoru