Několik střípků z letošních Manželských setkání v Blatné

Chtěli bychom se s Vámi podělit o několik střípků z letošních Manželských setkání v Blatné, které se uskutečnily ve dnech 22. – 29. 7. 2023 v objektu Střední odborné školy v Blatné. 

Setkání se zúčastnilo 45 manželských párů, které zde mohly prožít týden, v němž se mohou intenzivně věnovat svému vztahu.  Mezi účastníky byla řada „nováčků“, ale také i páry, které svoji účast na manželských setkání počítají na desítky. 

 

Letošním setkáním nás provázelo téma času (motto „Hle nyní je čas příhodný“), které se promítalo do výzdoby, schránek „Pošty dobrých zpráv“, ale třeba také i do nejrůznějších aktivit, které v rámci MS proběhly.  Ale hlavně to byl čas příhodný pro naše vztahy.

Kromě přednášek a práce ve skupinkách byl prostor i pro řadu dalších aktivit:

Sport

Tanec

Hudba

Ztišení

V průběhu setkání jsme byli svědky řady malých či větších zázraků v našich vztazích. Řada věcí se otevřela, řada starostí se uzdravila. Máme velkou radost ze všech situací, které napomohly tomu, abychom mohli prožívat lépe své partnerské vztahy. 

Velké díky také patří pečounům, kteří se v průběhu týdne staraly o děti, které na kurs přijely. Je pro nás velkou radostí, že se najdou mladí lidé, kteří jsou ochotni tímto způsobem sloužit.

Přejít nahoru